Databeskyttelse

Tak for din interesse for www.Auto-Trust.dk. Beskyttelsen af ​​dine personlige data er meget vigtig for os. Den dataansvarlig i henhold til GDPR er ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV.
Vi overholder naturligvis lovbestemmelserne i databeskyttelsesloven (DBL) samt databeskyttelsesforordningen (DBF).
Genstanden for databeskyttelse
Genstanden for databeskyttelse er persondata. Persondata er individuelle oplysninger om personlige eller faktiske forhold om en specifik eller identificerbar fysisk person. Dette omfatter f.eks. oplysninger som navn, postadresse, e-mailadresse eller telefonnummer, men eventuelt også brugsdata som din IP-adresse.
Generel meddelelse om databeskyttelse
(1) Hvis du besøger hjemmesiden www.Auto-Trust.dk eller downloader data fra hjemmesiden, gemmer og behandler vi oplysninger herom i en logfil. Denne proces er anonym. Identifikation af din person er derved ikke mulige.
(2) Følgende data gemmes: din IP-adresse, datoen og tidspunktet siden blev tilgået, sider der blev tilgået eller navnet på den fil, der blev tilgået, mængden af ​​overførte data og hvorvidt adgangen til hjemmesiden var vellykket.
(3) Disse data vil ikke blive brugt til kommercielle formål. Evalueringen tjener udelukkende til statistisk behandling og forbedring af vores hjemmeside. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra f DBF. Til dette formål vil vi oprette brugerprofiler ved hjælp af et pseudonym. Der er ikke etableret en forbindelse mellem personen bag pseudonymet og de indsamlede brugsdata. Efter denne brug vil dine data blive slettet. Permanent opbevaring er udelukket. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne dataindsamling, opbevaring og behandling.
(4) Vi overholder princippet om formålsrelateret dataanvendelse og indsamler, behandler og opbevarer kun dine personoplysninger til de formål, som du har meddelt os. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre dette er nødvendigt for leveringen af ​​tjenesten eller for udførelsen af ​​kontrakten. Videregivelse til statslige institutioner og oplysningsberettigede myndigheder sker ligeledes kun inden for rammerne af de lovbestemte oplysningspligter, eller hvis vi er forpligtet til at give oplysninger ved en domstolsafgørelse.
(5) Vi tager intern databeskyttelse meget alvorligt. Vores medarbejdere og de servicevirksomheder, som vi benytter, er underlagt tavshedspligt og overholdelse af databeskyttelsesforskrifterne.
(6) Hjemmesiden bruger cookies eks. Ved handlingen "Forbliv logget på denne computer permanent", når du logger på, og hvis du accepterer brugen af ​​eksterne tjenester. I denne sammenhæng henviser vi til vores udtalelser i denne databeskyttelseserklæring under "Brug af cookies" (se nedenfor) og dem, der vedrører vores eksterne tjenester (se nedenfor).
Omfang af dataindsamling og opbevaring
Generelt er det ikke nødvendigt for den generelle brug af vores hjemmeside, at du oplyser personoplysninger. Men for at vi skal kunne levere vores tjenester samlet, har vi brug for dine personoplysninger til visse funktioner. Dette gælder især for indsendelse af en anmeldelse, herunder tillidsfaktorer og anmodning om tilbud fra bilforhandlere der er kunde hos Auto-Trust.dk. Dette gælder desuden også besvarelse af individuelle henvendelser. Retsgrundlaget hertil er DBF artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra a (samtykke) og b (udførelse af kontrakt). Du accepterer, at de data, som du opgiver ved indstillingen af tillidsfaktorerne, kan blive videresendt af os til den pågældende bilforhandler for at kontrollere din identitet eller dit faktiske kundeforhold til bilforhandleren. Dette tjener seriøsiteten af ​​vurderingerne på Auto-Trust.dk og dermed alle brugere. Tillidsfaktoren "fair play" gør det muligt for os at etablere kontakt mellem dig og den pågældende bilforhandler. Til dette formål stiller vi som operatør af internetportalen blot det tekniske udstyr til rådighed, som gør det muligt at etablere kontakt. Formålet med de tilbudte tjenester er udtrykkeligt ikke en aktivitet, der direkte sigter mod etableringen af ​​et forretningsforhold. Du er selv ansvarlig for det indsendte indhold og for den gennemførte udveksling.
Du overdrager os uden beregning den eksklusive, rumligt og tidsmæssigt ubegrænsede ret til at beholde dit indhold, data, vurderinger og andre materialer, der er offentliggjort på internetportalen Auto-Trust.dk, til rådighed for tredjemand i alle former af internetportalen (f.eks. også mobilt). Dette omfatter også retten til at redigere indhold, data og andet materiale, der er postet for at foretage de nødvendige tekniske justeringer (f.eks. ændring af opløsning).
Du kan til enhver tid selv slette dit offentliggjorte indhold, data, vurderinger og andet materiale og din konto. Du er eneansvarlig for indhold, data, anmeldelser og andet materiale, du sender, distribuerer eller sender til andre medlemmer/autoforhandlere inden for tjenesterne. Vi foretager udtrykkeligt ingen aktiv, obligatorisk gennemgang af dit indhold, data, evalueringer og andre materialer, men kontrollerer i stedet dine oplysninger på tilfældig basis. Du garanterer, at du ikke vil misbruge internetportalen eller nogen af ​​vores tjenester, men kun bruge dem i overensstemmelse med loven. Vi forpligter os til kun at bruge data opnået fra tillidsfaktorerne til det formål, der er beskrevet på tidspunktet for indsendelsen.
I detaljer drejer det sig om følgende punkter:
1. Identifikation
Ud over dine kontaktoplysninger kan du oplyse dit telefonnummer hos os med henblik på en stikprøvevis identifikationskontrol via et opkald. Desuden bruges telefonnummeret til en eventuel kontakt i forbindelse med tillidsfaktoren fair play (se 4.). Vi bruger kun telefonnummeret til disse formål og videregiver det ikke til tredjemand, f.eks. til reklameformål.
2. Købsaftale (kunde- eller referencenummer/unik kode)
Du bekræfter kundeforholdet med den pågældende bilforhandler ved at oplyse os dit kundenummer. Vi må kun bruge kundenummeret til en sammenligning med den pågældende bilforhandler og må ikke videregive det til andre tredjeparter. Desuden tjener kontraktnummeret som en mulig kontakt i forbindelse med tillidsfaktoren Fair Play (se 4.). Som et alternativ til kundenummeret kan du også angive en såkaldt "unik kode" (referencenummer), som du har fået af bilforhandleren. Denne kode gør det muligt for os at identificere kundeforholdet tydeligt. Medarbejdere hos bilforhandleren må ikke selv indtaste unikke koder. Du må kun modtage én unik kode pr. besøg hos bilforhandleren. Den første modtager af koden må ikke videregive den til tredjemand.
3. Beskrivelse af regelmæssig kunde:
Du har gentagne gange købt eller brugt en tjenesteydelse hos bilforhandleren og accepterer eventuelle statuskontroller fra os og bilforhandleren. Vi bruger kun oplysningerne til matchning med den pågældende bilforhandler og videregiver dem ikke til tredjemand.
4. Fairplay-beskrivelse:
Du giver bilforhandleren en ikke-offentlig og direkte kontaktmulighed i fjorten dage, før din anmeldelse offentliggøres. Du accepterer, at vi må videregive de oplysninger, du har givet til den pågældende bilforhandler, så de kan kontakte dig om nødvendigt. Alle kontaktmuligheder (e-mail, telefon, brev), som du har deponeret hos os, er tilladt.
5.Facebook
Ved at skrive på Facebook giver du mulighed for yderligere gennemsigtighed og, hvis det er relevant, for anerkendelse af bedømmelsesklynger fra en bestemt vennekreds. Facebook-opslaget kan blive brugt til salgsfremmende aktiviteter af bilforhandlere, der er kunder hos os.
Hvis du giver os i opdrag at levere en tjenesteydelse eller andre kontrakter, indsamler og gemmer vi generelt kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for leveringen af tjenesteydelsen eller opfyldelsen af kontrakten. Retsgrundlaget er DBF art. 6 stk. 1 p. 1 lit. b. Til dette formål kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til virksomheder, som vi bruger til at levere tjenesten eller til at gennemføre kontrakten. Det er f.eks. bilforhandlere eller andre tjenesteudbydere. Hvis vi udfører en af de nedenfor beskrevne handlinger eller leverer andre tjenester, vil vi gerne indsamle og gemme dine personoplysninger og vil bede dig om dit udtrykkelige samtykke på det relevante sted på vores hjemmeside:
- Udsendelse af evt. nyhedsbreve
- Deltagelse i konkurrencer
- Personalisering af vores hjemmeside
- Andre tjenester og tilbud, hvortil dit udtrykkelige samtykke kræves for indsamling af data. Retsgrundlaget er DBF art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a.
Efter at kontrakten er blevet fuldt ud behandlet, vil dine data blive blokeret og slettet efter reglerne i DBF eller anden lovgivning, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dataene. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev med din e-mailadresse, bruger vi din e-mailadresse til vores egne reklameformål ud over kontraktens gennemførelse, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet.
Brug af cookies
For at gøre besøget på vores hjemmeside mere attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi cookies på forskellige sider. Retsgrundlaget er DBF art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. Der er tale om små tekstfiler, som gemmes på din enhed. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes efter afslutningen af browsersessionen, dvs. efter at du lukker din browser (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på din terminalenhed og gør det muligt for os eller vores partnervirksomheder at genkende din browser næste gang, du besøger os (vedvarende cookies). Hvis du ikke ønsker, at vi skal genkende din computer, kan du forhindre, at cookies gemmes på din harddisk ved at vælge "accepter ikke cookies" i dine browserindstillinger. Se venligst din browserproducents vejledning for at få nærmere oplysninger om, hvordan dette fungerer. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det dog føre til funktionelle begrænsninger af vores tilbud. I øvrigt henviser vi til vores forklaringer i denne databeskyttelseserklæring om vores eksterne tjenester (se nedenfor).
Sociale plugins
Facebook
Et såkaldt socialt plugin ("plugin") fra det sociale netværk Facebook anvendes på vores websted som en del af tillidsfaktorerne. Retsgrundlaget er DBF art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. Du kan genkende dette plugin ved det tilsvarende netværkslogo og/eller tilføjelserne "Synes godt om". Vi stiller dog i første omgang kun dette plugin til rådighed som en såkaldt dummy, som du først skal aktivere ved at acceptere cookie-banneret via "Accepter alle" eller der på Facebook via "Accepter" eller ved at klikke på den viste håndtag, som standardmæssigt er indstillet på "off". Hvis plugin'et er aktiveret, overføres data normalt til operatøren af det sociale netværk via den plugin-knap, der er integreret på siderne, allerede når siden indlæses - dvs. helt uden din indgriben. Ud over URL-adressen for det besøgte websted kan der overføres en identifikator, som kan knyttes direkte til en person, i det mindste for brugere der er logget ind på det pågældende netværk. Hvis du interagerer med plugin'et, overføres de tilsvarende oplysninger også direkte til en server i det pågældende netværk og gemmes der. Disse oplysninger offentliggøres også på det sociale netværk. På denne måde kan netværksoperatøren oprette komplette surfprofiler for sine brugere.
Et link til en person eller transmission af oplysninger om interaktionen kan kun forhindres ved at logge ud af netværket, før plugin'et anvendes, eller ved at give samtykke til Cooke-banneret som beskrevet ovenfor.
For nærmere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og netværkets videre behandling og anvendelse af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmulighederne for at beskytte dit privatliv henvises til privatlivspolitikken hos operatøren af netværket: Facebook Inc. 1601 S. California Ave Palo Alto, CA 94304 USA http://www.facebook.com/about/privacy/
Google Maps
Vi bruger Google Maps på vores websted til indlejring af kort. Google Maps er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dette giver os mulighed for at vise interaktive kort direkte på vores hjemmeside og gør det muligt for dig at bruge kortfunktionen på en bekvem måde. Dette udgør en legitim interesse i henhold til DBF art. 6, stk. 1, p. 1, litra F. Vi beholder dog i første omgang kun dette plugin som en såkaldt dummy. Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, videregives der i første omgang ingen personlige data til udbyderne af plugins. Du kan genkende udbyderen af plugin'et ved at markere feltet med dets begyndelsesbogstav eller logo. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af plugin'et via knappen. Kun hvis du accepterer cookie-banneret via "Accepter alt" eller for Google Maps via "Accepter" eller klikker på det markerede felt og derved aktiverer det, modtager udbyderen af plugin'et oplysninger om, at du har opsøgt den tilsvarende internetside i vores online-tilbud. Ved at besøge vores hjemmeside kan Google modtage oplysninger om, at du har tilgået den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, via hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, vil dine data blive direkte tilknyttet din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din Google-profil, skal du logge ud som beskrevet ovenfor, før du aktiverer knappen eller godkender cookie-banneret. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller til at designe sit websted, så det opfylder dine behov. Navnlig foretages en sådan evaluering (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværks sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret. For yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens behandling heraf henvises til udbyderens privatlivspolitik. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personoplysninger i USA og har tilsluttet sig EU-USA Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
YouTube
Vi bruger udbyderen YouTube, en tjeneste fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"), til at indlejre videoer. Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning. Retsgrundlaget er DBF art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. Vi stiller dog i første omgang kun dette plugin til rådighed som en såkaldt dummy, som du først skal aktivere ved at acceptere cookie-banneret via "Accepter alt" eller der på YouTube via "Accepter" eller ved at klikke på den viste håndtag, som standardmæssigt er indstillet på "off". Hvis plug-in'et er aktiveret, overføres data normalt til operatøren af YouTube via den på siderne integrerede plug-in-knap allerede ved indlæsning af siden - dvs. uden din egen handling. Ud over URL-adressen for det besøgte websted kan der overføres en identifikator, som kan knyttes direkte til en person, i det mindste for brugere, der er logget ind på det pågældende netværk. Hvis du interagerer med plugin'et, overføres de tilsvarende oplysninger også direkte til en server i det pågældende netværk og gemmes der. Disse oplysninger offentliggøres også på det sociale netværk. På denne måde kan netværksoperatøren oprette komplette surfprofiler for sine brugere. Et link til en person eller overførslen af oplysninger om interaktionen kan kun forhindres ved at logge ud af netværket, før plugin'et anvendes, eller ved at give samtykke til cookie-banneret som beskrevet ovenfor. Vi har ingen indflydelse på disse databehandlingsprocedurer. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube i deres privatlivspolitik på: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube
Analysetjenester
Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, en webstedsanalysetjeneste leveret af Google Inc. (www.google.de), til webstedsanalyseformål, hvis du accepterer cookie-banneret ved at klikke på "Accepter alt" eller på Google Analytics ved at klikke på "Accepter". Dette tjener til at beskytte vores legitime interesser i en optimeret præsentation af vores tilbud, som vejer tungere end vores interesser i forbindelse med en interesseafvejning. Retsgrundlaget er DBF art. 6 stk. 1 p. 1 lit. f. Google (Universal) Analytics anvender metoder, der muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden, f.eks. cookies. De oplysninger, der automatisk indsamles om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Ved at aktivere IP-anonymisering på dette websted forkortes IP-adressen før overførsel inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Den anonymiserede IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Google LLC har sit hovedkontor i USA og er certificeret i henhold til EUUS Privacy Shield. Et aktuelt certifikat kan ses på https://www.privacyshield.gov/list. Baseret på denne aftale mellem USA og Europa-Kommissionen har sidstnævnte etableret et passende niveau af databeskyttelse for virksomheder, der er certificeret under Privacy Shield. Du kan forhindre, at de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), sendes til Google og behandlingen af disse data af Google, hvis du vælger cookie-banneret som beskrevet ovenfor ved at bruge Download og installer browser-plugin'et, der er tilgængeligt fra følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Som et alternativ til browser-plugin'et kan du bruge <a href="javascript: gaOptout()"> dette link< /a> for at forhindre fremtidig indsamling fra Google Analytics på denne hjemmeside. En opt-out-cookie gemmes på din slutenhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på linket igen.
Datasikkerhed
På www.Auto-Trust.dk krypteres dine personlige data af digitale sikkerhedssystemer og overføres til os. Vi har implementeret tekniske foranstaltninger for at forhindre beskadigelse, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til vores websted.
Dine rettigheder
Du har ret til information i henhold til DBF art. 15 om dine personlige data der er lagret hos os uden beregning, og i givet fald ret til rettelse af disse data i henhold til DBF art. 16, sletning af disse data i henhold til DBF art. 17, begrænsning af behandlingen af disse data i henhold til DBF art. 18, dataportabilitet i henhold til DBF art. 20 eller retten til at gøre indsigelse i henhold til DBF art. 21 samt retten til at tilbagekalde et eventuelt givet samtykke, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen. Derudover har du ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed i henhold til DBF art. 77.
Kontaktperson for databeskyttelse
For spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, dataportabilitet eller indsigelse mod en bestemt brug af data samt tilbagekaldelse af et eventuelt givet samtykke kan du kontakte: ASG-Digital A/S, Bondovej 16, 5250 Odense SV, telefon: 70707272, info@asg-digital.dk.